Το δικαίωμα της απεργίας : λόγος του βουλευτού Κεφαλληνίας και τέως γεν. γραμματέως της Γ.Σ.Ε.Ε. κου Αριστείδυ Δημητράτου : εκφωνειθής εις την Βουλήν την 6/12/1947 εκ των επισήμων αυτής πρακτικών (Book)

Δημητράτος, Αριστείδης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Strike and lockouts--Civil service--Japan
Syndicalism--Greece
Legislators--Greece
KKE1390.D55 1948
Keywords: Απεργία,Συνδικαλισμός,Ελλάδα,Βουλευτές,Λόγος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5481
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2023
Publisher: Κιμ. Ν. Μουράτη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00566.pdf32.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5481
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2023
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons