Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας του Γυμνασίου, 1950- 1974: Η εικόνα της αρχαίας Αθήνας και της αρχαίας Σπάρτης (Bachelor thesis)

Λιναρίτης, Παντελεήμων

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.
Subject classification: Greece--History--Peloponnesian War, 431-404 B.C.
Sparta
Athens
Keywords: Eγχειρίδια αρχαίας Iστορίας της περιόδου 1950-1974,Πελοποννησιακός πόλεμος,«Hθικό δίδαγμα» των σχολικών βιβλίων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5484
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8083
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO62.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5484
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8083
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons