Υλικός πολιτισμός και ερμηνεία. Παράδειγμα της νεολιθικής κεραμικής (Bachelor thesis)

Μαυρογεώργης, Πέτρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.
Subject classification: Ceramic sculpture
Neolithic period--Greece
Material culture
Keywords: Υλικός πολιτισμός,Νεολιθική κεραμική,Θεωρητικά ρεύματα Αρχαιολογίας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5487
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5589
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO63.pdf804.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5487
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5589
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons