Ο μύθος της δικτατορίας (Book)

Ταμπακόπουλος, Άγις Π.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greece--Politics and government--1935-1967
Greece--History--1935-1967
D766.3.T3 945
Keywords: Ελλάδα,Ιστορία,Δικτατορία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5488
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2705
Publisher: Αετός
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00615.pdf34.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5488
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2705
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons