Το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και η Nazione Greca (16ος-18ος αι.) (Bachelor thesis)

Λούσιος, Ζήσης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.
Subject classification: Republic of Venice
University of Padova
Keywords: Πανεπιστήμιο της Πάδοβας,Μεσαίωνας και νεότεροι χρόνοι,Ψηφιακοί κατάλογοι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5489
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1183
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO64.PDF2.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5489
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1183
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons