Οι πρώτες προσπάθειες βαλκανικής συνεννόησης και συμμαχίας (1860-1868) (Bachelor thesis)

Ιωαννίδου, Παρθένα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Ελληνικής Φιλολογίας.
Subject classification: Eastern question (Balkan)
Balkan Peninsula--Politics and government--19th century
Keywords: Ανατολικό ζήτημα,Στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων,Προσπάθειες προσέγγισης των βαλκανικών λαών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5491
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2076
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO66.pdf981.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5491
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2076
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons