Η κοινωνία του μεσοπολέμου μέσα από την οπτική σκοπιά του Μπρεχτ στο έργο του "Η όπερα της πεντάρας" (Bachelor thesis)

Κεφαλίδου, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.
Subject classification: Middlewar
Theater
Keywords: Γερμανία μεσοπολέμου,Θεατρικές καινοτομίες Μπρεχτ,Κειμενική μέθοδος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5493
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3455
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO69.pdf751.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5493
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3455
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons