Υποστήριξις της Ελληνικής Υποθέσεως ενώπιον της Πολιτικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά την Τετάρτην Γενικήν Συνέλευσιν (Book)

United Nations, General Assembly

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: United Nations. General Assembly (4th session, 1952-1953)
Greece--History--Civil War, 1944-1949
Greece--Foreign relations--1935-1967
JX1977.2.G8 U585 1949
Keywords: Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, 1952-1953,Ελλάδα,Ιστορία,Εμφύλιος πόλεμος, 1944-1949
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5501
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3075
Publisher: [χ.ό]
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00639.pdf40.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5501
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3075
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons