Κανόνες και αντικανονισμοί (Book)

Δαμασκηνός, Μητροπολίτης Νευροκοπίου

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Canon law-- Orthodox Eastern Church
BX619.D36 D36 1925
Keywords: Δαμασκηνός Μητροπολίτης Νευροκοπίου,Ορφόδοξη Ανατολική Εκκλησία,Εκκλησιαστικό δίκαιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5505
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3442
Publisher: Τύποις "Πανελληνίου λευκώματος"
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00574.pdf46.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5505
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3442
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons