Λιβαδική σύνθεση στο Βόρειο Έβρο (Bachelor thesis)

Γιαννά, Αθανασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Φυσικό οικοσύστημα
Λειμώνες
Keywords: Λιβαδική σύνθεση,Λιβάδι,Λειμώνες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5508
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.780
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0198ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1969.pdf12.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5508
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.780
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons