Φυτορρυθμιστικές ουσίες στα οπωροφόρα δένδρα (Bachelor thesis)

Μπαμπανέλου, Χρυσούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Φυτική παραγωγή
Φυτοπροστασία
Οπωροφόρα δένδρα
Keywords: Φυτορρυθμιστικές ουσίες,Οπωροφόρα δένδρα,Αυξίνες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5513
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0203ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1967.pdf13.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5513
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons