Δημήτριος Θέμελης Πάτμος 1780-1826 Μεσολόγι : το ιστορικόν της αποκαταστάσεώς του εν τη ιερά πολει (Book)

Φράγκος, Αναστάσιος Ν.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greece--History--War of Independence, 1821-1829--Sources
DF815.T8 P87 1947
Keywords: Θέμελης , Δημήτριος Ι., π. 1770-1826,Ελλάδα,Ιστορία,Αγώνας της Ανεξαρτησίας, 1821-1829,Αρχειακές πηγές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5522
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8309
Publisher: Τυπογραφεία Ιωάννου Α. Καρπούζη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00650.pdf37.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5522
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8309
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons