Οι Βογόμιλοι : αίρεσις του ιβ' και ιγ' αιώνος εν τη Ανατολή : ιστορική μελέτη (Book)

Μαντούδης, Ανδρέας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Bogomiles
Christian heresies--History--Middle Ages, 600-1500
BT1355.M3 1936
Keywords: Βογόμιλοι,Χρισταινικές αιρέσεις,Μεσαίωνας,Ιστορία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5529
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7364
Publisher: [χ.ό.]
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00668.pdf17.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5529
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7364
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons