Εφαρμογή γεωθερμικής αντλίας για κάλυψη οικιακών ενεργειακών αναγκών (Master thesis)

Παπαδόπουλος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Geothermal processes and energy
Renewable energy sources--Developing countries
Keywords: Γεωθερμική ενέργεια,Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5530
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.778
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0667ΔΠΘ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.Ι-Μ2843.pdf42.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5530
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.778
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons