Βούλγαροι και ελληνισμός : ιστορικοπολιτική μελέτη (Book)

Τραπεζούντιος, Χρήστος Θ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greeks--Balkan Peninsula--History
Greeks--Bulgaria--History
Greece--Relations--Bulgaria
Bulgaria--Relations--Greece
Keywords: Ελλάδα,Ιστορία,Βουλγαρία,Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5536
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3006
Publisher: [χ.ό.]
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00627.pdf71.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5536
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3006
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons