Η εν Αθήναις Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία : δέκατον ακαδημαϊκόν έτος, 15 Σεπτεμβρίου 1903-1904 15 Ιουνίου (Book)

Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Industrial and Commercial Academy
Technical education--Greece
LF3238.A8 A83 1903
Keywords: Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία,Τεχνική εκπαίδευση,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5539
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1686
Publisher: Εκ των τυπογραφείων της εφημερίδος "Το Κράτος"
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00620.pdf30.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5539
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1686
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons