Ιστορικόν Αρχείον Κάσου (Book)

Μαυρής, Νικόλαος Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Kasos Island (Greece)--History--Source
Archival resources--Greece
Merchant marine--Greece--Kasos Island (Greece)
CD1397.K28 I88 1937τ.3
Keywords: Κάσος (Νησί),Ελλάδα,Εμπορική ναυτιλία,Ιστορία,Αρχειακές πηγές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5558
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2211
Publisher: [χ.ό.]
Table of contents: Τ.3:Αιτήσεις Κασίων-Ναυτικά Μητρώα-Αμοιβαί Αγωνιστών-Γενικόν Αρχείον-Τύπος
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00623.pdf69.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5558
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2211
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons