Από την πνευματικήν ζωήν των Ελληνικών κοινοτήτων της Μακεδονίας : αρχεία και βιβλιοθήκαι δυτικής Μακεδονίας (Book)

Σιγάλας, Αντώνιος, 1890-1981

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Macedonia--History--Sources
Greeks--Macedonia--Intellectual life
Libraries--Greece--Catalogs
Archives--Greece--Macedonia--Catalogs
DF901.M3 S54 1939
Keywords: Ελλάδα,Μακεδονία,Πνευματική ζωή,Αρχειακές πηγές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5559
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8936
Publisher: [χ.ό.]
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00631.pdf81.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5559
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8936
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons