Διάφορα λυρικά τεμάχια εκ της συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως (Book)

Νέος Παρνασσός

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greek literature, Modern
Greek poetry, Modern
PA5280.N47 1873
Keywords: Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία,Σύγχρονη ελληνική ποίηση,Ανθολογίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5568
Publisher: Εκ του τυπογραφείου της "Περιστέρας"
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00725.pdf60.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5568
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9208
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons