Η Θράκη υπό Ελληνικήν Διοίκησιν (Book)

Σβολόπουλος, Δημήτριος Κ. , 1899-1978

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greeks--Thrace--History
DF901.T75 S36 1922
Keywords: Ελλάδα,Θράκη,Ιστορία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5573
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8768
Publisher: [χ.ό.]
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00816.pdf52.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5573
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8768
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons