Εκλογή πολιτεύματος : Βασιλεία ή Δημοκρατία : διά γνησίου δημοψηφίσματος (Book)

Φιλάρετος, Γεώργιος Ν., 1848-1929

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greece Politics and government 1913-1917
DF837.P55 1923
Keywords: Ελλάδα,Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 1914-1918,Πολιτική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5579
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1180
Publisher: Εκ του Τυπογραφείου Καμινάρη-Κυριάκου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_02210.pdf42.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5579
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1180
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons