Ανάπτυξη του τομέα της βοοτροφίας πολιτικές-δράσεις για ανταγωνιστική βοοτροφία στη Θεσσαλία (Bachelor thesis)

Ελευθερίου, Κυριάκος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Βοοτροφία
Keywords: Βοοτροφία,Ανταγωνιστική βοοτροφία,Ελληνική βοοτροφία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5590
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2955
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0210ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2010.pdf13.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5590
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2955
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons