Γλώσσα και ζωή : αναλυτική μελέτη του γλωσσικού ζητήματος (Book)

Γιαννίδης, Ελισαίος , 1865-1942

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greek language, Modern
PA1050.G46 1914
Keywords: Ελληνική γλώσσα,Δημοτικισμός,Γλωσσικο ζήτημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5597
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6393
Publisher: Τυπογραφείο Εστία
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00792.pdf51.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5597
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6393
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons