Διαλέξεις περί Ελλήνων διηγηματογράφων : το ελληνικόν διήγημα μέχρι της Επαναστάσεως : ο Αλέξ. Ραγκαβής ως διηγηματογράφος (Book)

Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π., 1858-1928

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greek literature, Modern-- History and criticism
PA5265.K6 1921
Keywords: Σύγχρονη ελληνικη λογοτεχνία,Διήγημα,Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος, 1809-1892
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5599
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8016
Publisher: Μιχαήλ Σ. Ζηκάκης
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_02209.pdf12.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5599
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8016
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons