Το πλαίσιο λειτουργίας της ΚΑΠ και η ελληνική γεωργία (Bachelor thesis)

Παχουμής, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Ελληνική γεωργία
Αγροτική πολιτική
Keywords: ΚΑΠ,Ελληνική γεωργία,Κοινή αγροτική πολιτική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5609
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1628
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0227ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2013.pdf16.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5609
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1628
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons