Λιβαδικοί πόροι και τοπική ανάπτυξη (Bachelor thesis)

Χαδούλος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Τοπική ανάπτυξη
Αγροτική οικονομία
Αγροτική ανάπτυξη
Keywords: Λιβαδικοί πόροι,Τοπική ανάπτυξη,Αγροτική ανάπτυξη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5612
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0228ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2004.pdf16.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5612
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons