Γεωγραφική κατανομή, πληθυσμιακή εκτίμηση και στοιχεία από τη χρήση του είδους Eriolobus trilobatus στους νομούς Έβρου και Ροδόπης (Bachelor thesis)

Κωνσταντινόπουλος, Μιχαήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Eriolobus trilobatus
Ελληνική χλωρίδα
Διαχείριση περιβάλλοντος
Keywords: Γεωγραφική κατανομή,Eriolobus trilobatus,Ελληνική χλωρίδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5620
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3588
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0104ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1887.pdf19.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5620
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3588
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons