Ανάπτυξη έξι μεσογειακών φυταρίων κάτω από συνθήκες υπαίθρου (Bachelor thesis)

Πηγητσάκη, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Φυσιολογία φυτών
Keywords: Μεσογειακά φυτάρια,Συνθήκες υπαίθρου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5621
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6637
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0110ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1884.pdf13.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5621
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6637
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons