Πληροφοριακό σύστημα παραγωγής διανυσματικών προτύπων ασαφούς λογικής για την ελαχιστοποίηση τη πολυπλοκότητας της εκτίμησης κινδύνου καμένης έκτασης από δασικές πυρκαγιές (Bachelor thesis)

Τσιαμάντας, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Δασικές πυρκαγιές
Ασαφής λογική
Keywords: Διανυσματικά προτύπα,Πληροφοριακό σύστημα,Ασαφής λογική,Δασικές πυρκαγιές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5624
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2509
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0114ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1881.pdf41.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5624
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2509
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons