Νεοφύτου του Ροδινού : περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονομαστών ανθρώπων, οπού ευγήκασιν από το νησί της Κύπρου (Book)

Ροδινός, Νεόφυτος, π. 1576 - π. 1659

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Cyprus
Biographies
DS54.62.R63 1659
Keywords: Κύπρος,Βιογραφίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5626
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7653
Publisher: παρά τω Μασκάρδω
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00636.pdf22.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5626
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7653
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons