Ελληνική Νομαρχία, (Book)

Τωμαδάκης, Νικόλαος Β , 1907-1993,

Alternative title / Subtitle: ήτοι λόγος περί ελευθερίας
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greece--History--War of Independence, 1821-1829
PA5609.E44 1948
Keywords: Ελλάδα,Ιστορία,Αγώνας της Ανεξαρτησίας, 1821-1829
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5628
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7548
Publisher: Έκδοσις Βιβλιοπωλείου Ε. Γ. Βαγιονάκη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00835.pdf65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5628
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7548
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons