Ιστορία - αγώνες - δίκαια του Ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας : μετά 34 εικόνων και ενός χάρτου (Book)

Παππαδάτης, Αριστείδης Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greeks--Eastern Rumelia--History
DR95.R8 P36 1948
Keywords: Ανατολική Ρωμυλία,Ελλάδα,Ιστορία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5630
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4248
Publisher: Τύποις "Ελληνικής Εκδοτικής Εταιρείας"
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00651.pdf63.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5630
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4248
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons