Προγράμματα ωρολόγια και αναλυτικά : παντος είδους πλήρων δημοτ. σχολείων : αρρένων και θηλέων (Book)

Υπουργείον Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education, Elementary--Curricula--Greece
Education--Greece--History--19th century
LB1564.G8 576 1921
Keywords: Εκπαίδευση,Ελλάδα,Ιστορία,Πρόγραμμα σπουδών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5632
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.512
Publisher: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00785.pdf49.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5632
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.512
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons