Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – Επιλογή προμηθευτών με χρήση της ασαφούς λογικής (Master thesis)

Παππά, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Subject classification: Business logistics
Fuzzy logic
Supplier evaluation
Keywords: Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας,Επιλογή προμηθευτών,Ασαφής λογική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5636
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4026
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P494.PDF1.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5636
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4026
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons