Τμηματοποίηση εικόνας με την χρήση φίλτρων Gabor (Master thesis)

Ntwoku, Stephane N.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Gabor transforms
Network
Computer algorithms
Keywords: Αλγόριθμοι,Δίκτυα,Gabor
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5649
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8166
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0670ΔΠΘ_NTWOKU.N-Μ2846.pdf13.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5649
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8166
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons