Χρηστική ιδιωτικότητα (Master thesis)

Ναλμπάντης, Φώτιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Privacy, Right of--Europe
Application software
Keywords: Ιδιωτικότητα,Εφαρμογές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5650
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5441
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0671ΔΠΘ_ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ.Φ-Μ2847.pdf12.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5650
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5441
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons