Εκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής περί της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Book)

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: National Library of Greece
Z806.E8 E48 1875
Keywords: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5691
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3309
Publisher: Εκ του τυπογραφείου της "Στοάς"
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00575.pdf99.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5691
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3309
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons