Λόγος εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω Παρνασσώ τη 25 Φεβρουαρίου 1926 έτους περί της γλώσσης ως ζητήματος εθνικού (Book)

Λεβίδης, Νικόλαος Δ., 1848-1942

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greek language, Modern--Political aspects
Greek language, Modern--Social aspects
Greek language, Modern--History
PA1050.L38 1926
Keywords: Ελληνική γλώσσα,Ιστορία,Δημοτικιστές,Γλωσσικό ζήτημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5693
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7127
Publisher: Τυπογραφείον Ιωάννου Καρανάσου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00586.pdf116.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5693
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7127
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons