Ιστορικόν Αρχείον Κάσου (Book)

Μαυρής, Νικόλαος Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Kasos Island (Greece)--History--Source
Archival resources--Greece
Greece--History--1821---Archival resources
CD1397.K28 I88 1937τ.2
Keywords: Κάσος (Νησί),Ελλάδα,Ιστορία,Ελληνική επανάσταση 1821,Αρχειακές πηγές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5708
Publisher: [χ.ό.]
Table of contents: Τ.2:Αρχείον Αγωνιστών
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00624.pdf86.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5708
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons