Αναψυχή και θεραπευτικά προγράμματα (Bachelor thesis)

Νάνη, Σεμίνα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Treatment programs
Recreation
Mental well-being
Keywords: Αναψυχή,Θεραπευτικά προγράμματα,Φυσική δραστηριότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5725
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1783
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01719.pdfΠτυχιακή Εργασία 36.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5725
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1783
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons