Το προφίλ των φοιτητών/τριών του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ που επιλέγουν ως κύρια ειδικότητα τον αθλητικό τουρισμό και την αναψυχή (Bachelor thesis)

Γιοβάνιου, Αντιόπη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Sports and tourism
Recreation
Alternative forms of tourism
Keywords: Αθλητικός τουρισμός,Εναλλακτικές μορφές τουρισμού,Αναψυχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5727
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.324
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01723.pdfΠτυχιακή Εργασία 27.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5727
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.324
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons