Η Ελλάς εις τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 (Book)

Φεσσόπουλος, Γεώργιος Θ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Balkan Peninsula--History--War of 1912-1913
Greece--History
DR46.8 P5 1925
Keywords: Ελλάδα,Ιστορία,Βαλκανικοί πολεμοι, 1912-1913
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5747
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8528
Publisher: Εκ του Τυπογραφείου Κ. Καμινάρη
Table of contents: Τ.1 : Πόλεμος κατά της Τουρκίας
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00630.pdf122.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5747
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8528
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons