Εκλογή του ψαλτηρίου παντός : εις τε δοξολογίαν και ευχών : συλλεγείσα παρα του ελλογιμωτάτου διδασκάλου Κυρίου Νεοφύτου του εξ Εβραίων : αφιερωθείσα δε των Οσίω πατρί υμών Αθανάσιω των όντω Άθω (Book)

Νεόφυτος, Καυσοκαλυβίτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Messianic Psalms
Hebrew poetry, Biblical
Bible. Psalms. Greek
BS1441.N46
Keywords: Βίβλος,Ψαλμοί,Ελληνική γλώσσα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5764
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1421
Publisher: Παρά Δούκα Σωτήρη, τω Θασίω
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00565.pdf95.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5764
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1421
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons