Αι ηρωίδες της ελληνικής επαναστάσεως (Book)

Αλιμπέρτη, Σωτηρία Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Women--Greece--History
Women--Greece--Biography
Greece--History--War of Independence, 1821-1829
DF815.A2 A5 1933
Keywords: Ελλάδα,Ιστορία,Αγώνας της ανεξαρτησίας, 1821-1829,Γυναίκες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5779
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1374
Publisher: Τύποις Στεφ. Ν. Ταρουσόπουλου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00629.pdf210.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5779
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1374
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons