Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς ακραίων κόμβων δοκού-υποστυλώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα σε εναλλασσόμενη φόρτιση-επιρροή δισδιαγώνιων οπλισμών (Master thesis)

Λώλης, Κωνσταντίνος Θ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Reinforced concrete
Concrete construction--Deterioration
Concrete construction--Greece
Keywords: Δομικές κατασκευές,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Υποστύλωμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5786
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3316
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0361ΔΠΘ_ΛΩΛΗΣ.Κ-Μ2561.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής34.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5786
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3316
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons