Πανηγυρικός επί τη εκατονταετηρίδι από της ελληνικής ανεξαρτησίας (1830-1930) : εκφωνηθείς εις τον "Πτολεμαίον" τη 25η Μαρτίου 1930 (Book)

Γλυπτός, Γ. Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Speeches, addresses, etc., Greek
Greece--History--War of Independence, 1821-1829--Anniversaries, etc
DF805.G59 1930
Keywords: Ελλάδα,Ιστορία,Αγώνας Ανεξαρτησίας, 1821-1829,Λόγοι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5787
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1784
Publisher: Επιμέλεια "Γραμμάτων"
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00593.pdf136.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5787
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1784
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons