Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Μπαϊμπάκη, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Environmental programs
Enviromental education
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Περιβαλλοντικά προγράμματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5791
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.866
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01731.pdfΠτυχιακή Εργασία 18.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5791
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.866
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons