Εκτίμηση απόδοσης SISO & MIMO διατάξεων σε ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα τύπου IEEE 802.16 με τεχνική πρόσβασης OFDMA (Master thesis)

Μαλακόπουλος, Αργύριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Wireless communication systems--Management
Orthogonal frequency division multiplexing
Antennas (Electronics)
Keywords: Ασύρματη επικοινωνία,Συστήματα κεραίας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5793
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0690ΔΠΘ_ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.Α-Μ2866.pdf41.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5793
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8942
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons