Παραμετρική διερεύνηση συμπεριφοράς ενισχυμένων/επισκευασμένων στοιχείων Ο.Σ. με παλαιού τύπου οπλισμό (Master thesis)

Αλληλόμη, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Reinforced concrete
Construction
Keywords: Οπλισμένο σκυρόδεμα,Οπλισμοί δοκιμίων,Δομικές κατασκευές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5803
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3019
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0363ΔΠΘ_ΑΛΛΗΛΟΜΗ.Α-Μ2563.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής32.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5803
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3019
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons