Διερεύνηση και αξιολόγηση της ανθεκτικότητας έναντι θειικών αλάτων διαφορετικών τσιμέντων με βάση το επερχόμενο ευρωπαϊκό πρότυπο prEN-TC51 (κονιάματα με w/c=0.6) (Master thesis)

Βίτσα, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Reinforced concrete
Building materials
Keywords: Δομικές κατασκευές,Δομικά υλικά,Θειικά άλατα,Οπλισμένο σκυρόδεμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5814
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2569
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0364ΔΠΘ_ΒΙΤΣΑ.Δ-Μ2539.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής42.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5814
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2569
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons